Splošna pravila tabora

PRAVILNIK TABORA KUGA B' R'D? 2014 – IV

 1. PISKI

Piske, namenjene IV, izvaja taborovodja.

Voditelji čet se interno dogovorijo za poseben znak za sklic čete (ne uporabljajo piščalk, ampak drug pripomoček)

. pozor (naloga tega piska je, pritegniti pozornost)

_ _ _ zbor

_ neformalni zbor –

_ . . _ zbor kuharjev

. _ . zbor programerjev (voditelji)

. . . . . . alarm

______ tišina

2. ZBOR

Na znak za zbor pustimo delo (poskrbimo, da s tem ne povzročimo škode), pospravimo orodje in pritečemo v zbor. V zboru je popolna tišina, stoji se v skavtski drži.

Kdor zamudi več kot minuto, se ostalim primerno odkupi za čakanje (odkupnino določi njegov četovodja).

Četa, oziroma vod, ki izvaja klic po dogovorjenem času (2 min po pisku), se odkupi celi skupnosti s posebno odkupnino (določi jo njegov četovodja). Pred prihodom v kvadrat oz. krog vsak poskrbi za urejen izgled. Vodnik je odgovoren za izgled celotnega voda (obnašanje, osebna higiena …), četovodja je odgovoren za izgled cele čete.

Potrebno je opazovati taborovodjo, kakšen zbor sklicuje in se temu primerno opremiti.

  • URADNI KVADRAT je sestavljen iz čet, ki so v smeri urinega kazalca postavljene po abecedi – na voditeljski levi so Brežice, na desni pa Zagorje. Četa stoji po vodih v dveh vrstah: na začetku vodnik in nato vod - polovica vsakega voda stoji v prvi in polovica v drugi vrsti (starejši in po velikosti večji skavti so zadaj, ostali spredaj; najpred fantovski vodi, nato dekliški). –Med obema vrstama je približno 1m razmika. Stranice so predhodno označene. V krogu – neformalni zbor; ni potrebno prinašati zastavice, tudi kroj ni obvezen, postavitev in pravila so enaka kot v kvadratu

3. DVIGOVANJE IN SPUŠČANJE ZASTAVE

 

Dvig in spust zastave na glavnem jamboru – po en predstavnik iz naslednjih čet:

  DVIG SPUST
Ponedeljek Grosuplje 1, Črnomelj 1, Krško 1 Novo mesto 1, Šentjernej 1, Litija 1
Torek Dobrepolje 1, Litija 1, Brežice 1 Krško 1, Tržišče 1, Črnomelj 1
Sreda Tržišče 1, Šentjernej 1, Škofljica 1 Grosuplje 1, Brežice 1, Škofljica 1
Četrtek Črnomelj 1, Krško 1, Grosuplje 1 Dobrepolje, Zagorje 1, Novo mesto 1
Petek Zagorje 1, Novo mesto 1, Tržišče 1 Škofljica 1, Šentjernej 1, Grosuplje 1
Sobota Škofljica 1, Šentjernej 1, Litija 1 Krško 1, Brežice 1, Zagorje 1
Nedelja Novo mesto 1, Grosuplje 1, Krško 1 Slovesni spust-zmagovalna kipa

Za predstavnike, ki dvigajo oz. spuščajo glavne tri zastave (skavtsko, slovensko, zastava tabora), so odgovorni četovodje, ki poskrbijo, da dvig in spust nemoteno poteka. O dvigu in spustu zastav čet s dogovorite znotraj čete.

4. KROJI

Kroj se nosi urejeno, zatlačenega za hlačami, rutka je čez ovratnik, vsi gumbi, razen zgornjega so zapeti. Kroj se nosi v dopoldanskem zboru in vedno, ko to določijo voditelji. Skavtski kroj sestavljajo rutka, srajca (kroj v ožjem pomenu besede) in modre hlače na pas, ki segajo do kolen.

5. RUTKA

Rutka se nosi ves čas.

Skavt rutico lahko odloži le med umivanjem, spanjem in posebnimi priložnostmi (ko to odobri voditelj). Takrat rutke ni dovoljeno vzeti. Pomembno je, da je rutica urejena, enakomerno zvita in čista. Če rutico najdemo zanemarjeno in zapuščeno, lahko od lastnika zahtevamo odkupnino. Na rutici je vedno ID izkaznica Kuga b' r'd? 2014 z imenom in priimkom.

6. ZASTAVICA VODA

Za zastavico voda skrbi zastavonoša. Zastavico, ki je zapuščena na neprimernem mestu oz. ni zapičena v tla ali pa stoji pod kotom med palico in tlemi, ki je manjši od 45°, se lahko odvzame in se zanjo zahteva odkupnino. O odkupnini se dogovorita vodnika obeh vpletenih vodov.

7. OCENJEVANJE ŠOTOROV

Ocenjevanje šotorov poteka takoj po jutranjem zboru. Voditelji čet začnejo s pregledovanjem v vseh podtaborih (izvajajo voditelji v podtaborih).

8. OPREMA

Za taborno opremo vsi primerno skrbimo. Skupna oprema je shranjena v šotoru tehnične ekipe, ki mora biti obveščena o morebitni izposoji in ga brez vednosti enega izmed članov ekipe ne sme zapustiti.

Po uporabi opremo vedno pospravimo na svoje mesto. Člani tehnične ekipe si zabeležijo vsako izposojo in vrnitev opreme (kdo in kdaj) ter ob morebitnih poškodbah zahtevajo odškodnino. Za opremo je odgovoren tisti, ki jo uporablja, zato se pred uporabo pozanima, kako se z njo rokuje. Pri tem je potrebno paziti na varnost sebe in bližnjih.

9. NOČNA STRAŽA

Nočna straža je po pisku v taboru odgovorna za red, disciplino in tišino. Skrbi, da taborni ogenj do jutranjega bujenja ne ugasne. Ob sumljivem dogajanju je dolžna zbuditi dežurnega voditelja.

Poteka po sledečem razporedu:

  • 23.00 – 01.00
  • 01.00 – 03.00
  • 03.00 – 05.00
  • 05.00 – 07.00

Sestavljena je iz osmih ljudi –(po določenem spisku), ki so odgovorni za skavtsko zastavo ter 2 dodatni zastavi, poleg tega pa imata po dva in dva stražarja še naslednje naloge:

  • Pregled čez podtabore;
  • Skrbi, da ogenj ne ugasne, ima pregled čez ogenj in jambor;
  • Preverja kuhinjo in opremo.
  • Straža vhoda v tabor

Stražimo po naslednjem vrstnem redu ( vsak podtabor straži eno noč; 4 straže= 8 IV):

  straža 1 2 3 4
1. Dan – pon 23.00-01.00 01.00-03.00 03.00-05.00 05.00-07.00 Novo mesto 1 Črnomelj 1 Novo mesto 1 Črnomelj 1 Črnomelj 1 Novo mesto 1 Črnomelj 1 Novo mesto 1 Črnomelj 1 Novo mesto 1 Novo mesto 1 Črnomelj 1 Novo mesto 1 Črnomelj 1 Novo mesto 1 Novo mesto 1
2. Dan – tor 23.00-01.00 01.00-03.00 03.00-05.00 05.00-07.00 Šentjernej 1 Tržišče 1 Šentjernej 1 Tržišče 1 Tržišče 1 Šentjernej 1 Tržišče 1 Šentjernej 1 Šentjernej 1 Tržišče 1 Šentjernej 1 Tržišče 1 Šentjernej 1 Šentjernej 1 Tržišče 1 Šentjernej 1
3. Dan – sre 23.00-01.00 01.00-03.00 03.00-05.00 05.00-07.00 Brežice 1 Krško 1 Brežice 1 Krško 1 Krško 1 Brežice 1 Krško 1 Brežice 1 Krško 1 Krško 1 Brežice 1 Krško 1 Brežice 1 Krško 1 Krško 1 Krško 1
4. Dan – čet 23.00-01.00 01.00-03.00 03.00-05.00 05.00-07.00 Litija 1 Zagorje 1 Dobrepolje 1 Zagorje 1 Zagorje 1 Dobrepolje 1 Litija 1 Litija 1 Zagorje 1 Litija 1 Zagorje 1 Litija 1 Litija 1 Zagorje 1 Zagorje 1 Dobrepolje 1
5. Dan – pet 23.00-01.00 01.00-03.00 03.00-05.00 05.00-07.00 Škofljica 1 Grosuplje 1 Škofljica 1 Grosuplje 1 Grosuplje 1 Škofljica 1 Grosuplje 1 Škofljica 1 Škofljica 1 Grosuplje 1 Škofljica 1 Grosuplje 1 Grosuplje 1 Škofljica 1 Grosuplje 1 Grosuplje 1
6. Dan - sob 23.00-01.00 01.00-03.00 03.00-05.00 05.00-07.00 Krško 1 Brežice 1 Novo mesto 1 Črnomelj 1 Šentjernej 1 Litija 1 Grosuplje 1 Tržišče 1 Dobrepolje 1 Grosuplje 1 Škofljica 1 Zagorje 1 Novo mesto 1 Krško 1 Črnomelj 1 Grosuplje 1

10. KRAJA SKAVTSKE ZASTAVE

Namen kraje zastave je preveriti pripravljenost straže. O kraji se dogovori z vodjem tabora, ki poda tudi pravila za krajo zastave. Za krajo ne ve nihče, razen taborovodja ter dežurni voditelj. Če straža opazi kaj nenavadnega, o tem obvesti dežurnega voditelja, ki lahko poda dovoljenje za okrepitev straže (lahko zbudi del dežurne ekipe – 8 stražarjev, ki so na seznamu naslednji na vrsti za stražo). Napadalec je ujet, ko se ga dotakneš. Straža lahko lovi samo znotraj tabornega prostora.

Če se osebe z zastavo nihče ne dotakne, je zastava ukradena in jo napadalci ob 7.30 uri zjutraj prinesejo v podtabor iz katerega je bila straža, kje se domenijo za odkupnino. Ta mora biti v mejah zmožnosti tako napadalcev kot napadenih.

Krade se samo skavtska zastava (glavni jambor) ter 2 zastavi, ki sta nekje po taboru (pri oglasni deski, pri tehniki/kuhinji). Kraja zastave poteka od večernega piska tišine do jutranje budnice.

11. ALARM

Alarm se lahko kliče podnevi in ponoči. Z njim pokažemo svojo (vedno) pripravljenost. V času alarma četa pusti svoje delo in se v najkrajšem možnem času zbere pri vhodu v podtabor, pripravljena na dvourni pohod. S seboj vzameš najnujnejše stvari. Ni potrebno priti v kroju. Četa, ki ne izvaja klica v petih minutah od piska za zbor, se primerno odkupi.

12. ZADRŽEVANJE V TUJIH ŠOTORIH

Zadrževanje v tujih šotorih ni dovoljeno (razen z dovoljenjem voditelja).

13. NEDOVOLJENI IZHODI IZ TABORA

Izhodi iz tabora, razen z dovoljenjem voditelja, niso dovoljeni. Voditelji ves čas tabora odgovarjajo za svoje otroke, zato dogovori, da en voditelj pazi na otroke iz več čet, niso mogoči!

14. ODKUPNINE

V vseh primerih (razen v tistih, kjer je odkupnina že določena), določi odkupnino voditelj.

15. ELEKTRONSKI PRIPOMOČKI, RAZNE IGRE, SLADKARIJE IN POŽIVILNE PIJAČE

Elektronskih priprav, kot so mp3-ji, prenosni telefoni, igrice …, poberejo četovodje svojim IV pred vstopom na taborni prostor. Dovoljene so le ure in fotoaparat (ne velja fotoaparat na mobitelu). Če se zgodi, da voditelj zaloti IV s katero od omenjenih stvari, o tem takoj obvesti njegovega četovodjo in ustrezno ukrepa. Igranje iger, ki motijo program, ni dovoljeno. Voditelji mobilne telefone diskretno uporabljajo zgolj v »službene-skavtske« namene. Ker nimamo vsi enakih zmožnosti in enakih staršev, sladkarije, ki jih prinesemo, damo skupaj in jih nato enakomerno delimo tekom skavtskih aktivnosti.

16. KAJENJE IN PITJE ALKOHOLA

Vsi taboreči, tako mladoletni udeleženci, kot polnoletni izvajalci, so se s podpisom Zaveze tabora Kuga b' r'd? 2014 strinjali, da tabor poteka po načelu »zdrav duh v zdravem telesu«. Zato na tabornem prostoru in izven njega ni dovoljeno posedovanje, nudenje in uživanje tobačnih izdelkov in opojnih substanc (alkohol, prepovedane droge). Tako udeleženci kot izvajalci tabora so se s podpisom prijavnice in Zaveze tabora zavezali, da bodo v primeru kršenja teh pravil brez ugovorov v najkrajšem času zapustili tabor.

17. IZKLJUČITEV

Posameznika lahko doleti izključitev v že navedenih primerih, poleg tega pa še v primeru, ko namenoma strogo, oz. večkrat krši zgoraj napisana načela oz. druga navodila voditeljev. V tem primeru se obvesti starše, ki skavta odpeljejo domov.

Vsak udeleženec je podpisal Zavezo, s katero je potrdil, da bo spoštoval in upošteval pravila tabora »Kuga b' r'd? 2014«.