Kraja zastav

Ta taboru bodo veljala poenotena pravila nočne igre kraja zastave.

KRAJA_ZASTAVE_-_pravilnik.pdf

Za krajo zastav in podrobnosti se najavite taborovodji Gregorju bačarju na 040 706 161.