Organizatorji

Tabor Kuga b´ r´d? bo pripravljalo in izvedlo približno trideset voditeljev čet in njihovih pomočnikov. Vsak bo prispeval svoje sposobnosti, talente, čas ..., da bo tabor korektno izveden in ostal vsem v odličnem spominu.

V primeru, da želite stopiti z nami v kontakt, se s splošnimi vprašanji obračajte na vodjo odnosov z javnostmi (Samo Škrabanja). V primeru podrobnejših vprašanj se lahko obrnete na glavnega koordinatorja tabora Gregorja Bačarja.

Glavni koordinator projekta - odgovorni taborovodja

 • Gregor Bačar, steg Novo mesto 1
  gregor.bacar (at) skavt.net

Vodja odnosov z javnostmi

 • Samo Škrabanja, steg Litija 1
  samo.skrabanja (at) skavt.net

Ostali člani tropa za odnose z javnostjo in celostno grafično podobo tabora

 • Petra Krašovec, Šentjernej 1
 • Miha Ivanetič, Črnomelj 1
 • Mitja Markovič, Krško 1

Odgovorna za finance

 • Ana Camloh, Tržišče 1

Odgovorna za program

 • Tjaša Sušin, Krško 1
 • Mitja Markovič, Krško 1

Ostali člani tropa za program

 • Doroteja Černelič, Brežice 1
 • Martina Rupčič, Črnomelj 1
 • Robert Cvitkovič, Črnomelj 1
 • Jana Šuštar, Dobrepolje 1
 • Barbara Bizjak, Grosuplje 1
 • Nejc Turnšek, Krško 1
 • Špela Černič, Krško 1
 • Damjan Škrabanja, Litija 1
 • Tina Bačar, Novo mesto 1
 • Martina Hosta, Šentjernej 1
 • Andrej Golčnik, Šentjernej 1 
 • Nataša Uršič, Škofljica 1
 • Žiga Erpič, Tržišče 1
 • Lucija Kovač, Zagorje 1

Duhovni del programa – duhovni asistent projekta

 • Mitja Markovič, Krško 1
 • Andrej Golčnik, Šentjernej 1

Odgovorni za tehniko

 • Klemen Simončič, Šentjernej 1

Ostali člani tropa za tehniko

 • Jurij Žnideršič, Brežice 1
 • Nejc Turnšek, Krško 1
 • Domen Škrabanja. Litija 1
 • Mirjam Pušavec, Novo mesto 1
 • Peter Hrovat, Novo mesto 1
 • Jan Rataj, Novo mesto 1
 • Matej Drnovšek, Šentjernej 1
 • Ana Merzel, Škofljica 1

Vodja tehničnega osebja

 • Janez Ferlin, steg Krško 1

Vodja prve pomoči

 • Uroš Mehle, Grosuplje 1

OStali člani tropa za prvo pomoč

 • Mojca Gorenc, Novo mesto 1
 • Luka Mehle, Grosuplje 1

Vodja kuhinje

 • Marta Habe, Radovljica 1
 • Luka Mejač, Ljubljana 5